Je dobré znát i prvopočátky měnového trhu. Historické souvislosti a postupný vývoj měn a jejich směny působí také na vliv surovin – komodit, ze kterých se platidla vyráběly a jejich vzájemný vztah. Založení Mezinárodního měnového fondu a jeho úloha. Opravdová historie FOREXu sahá pouze do sedmdesatých let minulého století. Přesto je tento finanční trh největším a nejlikvidnějším trhem na světě.

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh – jednoduše obchodování s cizími měnami.

Jedny z prvních zmínek o ražených mincích sahají do období cca 700 let př. Kr., kdy se v Malé Asii začaly odlévat z bronzu první „rádobypeníze“. První ražené mince se objevili cca 550 let př. Kr., byly z elekra (přirozená slitina zlata a stříbra) a razili se v Lýdii.

V období cca 140 let př. Kr. se začaly razit první židovské mince – tzv. leptony (dalšími mincemi byly stříbrné šekely), kolem roku 300 př. Kr. se již běžně používají řecké mince (stříbrné drachmy) a také římské mince (stříbrný denarius, a další např. quadrans – jako mince s nejmenší hodnotou). To, že mezi jednotlivými mincemi a měnami platil jakýsi směnný kurs, asi není potřeba vysvětlovat. Například 2 židovské leptony měly hodnotu 1 římského quadrantu. V Judsku, jako římské provincii se tehdy platilo v denárech i přesto, že lokální měnou byl šekel. Římané určovali velikost daní a směnárníci stanovovali směnný kurz mezi oběma měnami. Již zde byl položen prvopočáteční základ pro vznik měnového trhu.

Od té doby se peněžní trh dlouhou dobu vyvíjel a konsolidoval. Jednotlivá platidla byly většinou svázány s nějakou fyzickou surovinou – většinou s takovou, ze které byly samy vyráběny. Tzn. zlato, stříbro nebo bronz. Směnný kurs mezi jednotlivými komoditami a měnami byl ponechán volnému trhu a někdy určen úřady nebo správci pověřenými vládou nebo králem. Takto to fungovalo přibližně do konce 19. století. Ke konci 19. století se prakticky po celém světě zavádí tzv. zlatý standard – kdy zlato jako cenný kov slouží ke krytí jednotlivých měn a zároveň slouží jako vodítko pro přepočet jednotlivých měn – zlatá měnová soustava. Trh se dál vyvíjí a v první polovině 20. století už není nutné vázat přepočet a směnu na zlato, ale místo toho bylo možné měnit konkrétní měny mezi sebou. Geopolitické, hospodářské a společenské poměry postupně ovlivnily další vývoj v oblasti měn, tak že, v roce 1945 vzniká Mezinárodní měnový fond, na jehož přípravě se podílela i exilová ČSR. Fond byl založen 22. července 1944 schválením Článků dohody (Articles of Agreement) na Měnové a finanční konferenci v Breton Woods v americkém státě New Hampshire. 27. prosince 1945 Články dohody podepsalo 29 vlád včetně československé, čímž tento základní dokument upravující poslání a fungování fondu vstoupil v platnost. Samotná organizace vnikla v květnu 1946 jako součást poválečných rekonstrukcí. Finanční operace Fondu byly zahájeny 1. března 1947. Společně s MMF vznikla i jeho sesterská organizace Světová banka.

Prvotním úkolem MMF bylo dohlížet a řídit systém pevných devizových kursů, kdy se hodnota všech světových měn vztahovala ke zlatu a americkému dolaru. Americká vláda ustanovila hodnotu jedné unce zlata na 35 dolarů. Tento systém se stal základem mezinárodního obchodu považovaného za motor ekonomického růstu a prosperity. Druhým základním úkolem MMF bylo poskytování krátkodobé finanční podpory zemím, které vyčerpaly své zahraniční měnové rezervy a ocitly se v potížích.

O tom, že úkoly MMF nebyly jednoduché a ne vždy se zřejmě dařily plnit ideály, se kterými byl MMF zakládán, svědčí následující výrok:

“Místo toho, aby Mezinárodní měnový fond plnil funkci věřitele v případě největší nouze, prosazuje zájmy mezinárodních bank a finančních institucí a jeho úloha připomíná vyhazovače v luxusním baru.” Paul Hellyer, bývalý místopředseda kanadské vlády.

Opravdová historie FOREXu, tak jak jej známe dnes, sahá pouze do doby před cca 35-ti lety. V roce 1973 za poměrně dramatických podmínek, kdy se de facto zhroutil systém devizových kurzů, a samotní devizoví obchodníci se za pochodu učí novým věcem a musí rychle reagovat na nové situace, vzniká vedle trhů s akciemi, opcemi a komoditami další trh. Je nový, mladý a dravý. Velmi dravý. Trh s penězi nazývaný také FOREX. Jedná se o OTC (tzv. Over-the-Counter) trh – volný měnový trh.

Jde jednoznačně o největší a nejzajímavější trh ze všech finančních trhů. Je otevřen 24 hodin denně (vyjma víkendů) a denní obrat je odhadován na 3 biliony dolarů. To je jeden z důvodů, proč je o tento vysoce likvidní trh mezi obchodníky takový zájem.

FOREX umožňuje všem účastníkům nakupovat a prodávat cizí měny po celém světě. Se zavedením mini účtů lze nyní obchodovat v řádech tisíců až miliard dolarů. Toto obrovské rozpětí dává šanci i malým obchodníkům podílet se na tomto byznysu.

FOREX není centralizovaný a nemá konkrétní místo BURZY, tak jako je mají třeba akcie nebo komodity. Obchodování se děje prostřednictvím nejmodernějších prostředků techniky – počítačů a internetu přes makléře, banky a další obchodníky po celém světě. Kotace nabídky (prodej) a poptávky, jak je můžete ve finále vidět, bude většinou tvořena velkými hráči na FOREXovém trhu.

0 komentářů

Napište svůj názor nebo dotaz.

©2019 Mike crypto group - první crypto komunitní web v ČR/SK

Vyplňte údaje a přihlašte se

nebo    

Forgot your details?

Create Account