Vnitřní Kodex členů komunity – Mike Crypo Group

Slušné chování – Prosíme všechny členy této komunity, aby se zdrželi urážek, posměchů a vulgárních nadávek jak na ostatní členy, tak i k moderátorům a administrátorům. Věříme, že naprosto všechno jde vyřešit normálně a v klidu. Pokud i přesto takové chování zpozorujete můžete nás na toto upozornit a nebo zkuste takového člena slušně oslovit a navrhnout mu “ať se uklidní”. Jsme jedna komunita, jeden tým a vzájemně si pomáháme. Urážky, posměchy a hádky u nás nemají naprosto žádné místo, na tom si zakládáme. Při zjištění takového chování, které se bude opakovat Vám bude bohužel okamžitě udělený BANN bez možnosti návratnosti členství.

Odpovědnost za vlastní rozhodnutí – Do komunity pravidelně přispíváme i nákupními signály. Tyto signály se zakládají na našem subjektivním názoru a negarantujeme jejich 100% jistotu nákupu, či prodeje. Technické analýzy a podrobné pozorování trhu jsou jistě obrovským přínosem a mají obrovský podíl na úspěchu obchodníka, ale pokud se do obchodování zapojí velcí investoři s masivním kapitálem, dokáží celkem otočit během chvilky vývoj trhu v náš neprospěch. Nejsme finanční poradci a tak bychom chtěli upozornit, že neneseme žádnou zodpovědnost za Vámi špatně provedený obchod, tudíž si pamatujte, že vše je pouze ve Vaší kompetenci.

Zákaz šíření obsahu a sdílení přístupových údajů – Kopírování signálů, grafů, technických analýz, fundamentálních analýz aj a přeposílání do jiných krypto skupin bude rovněž řešeno okamžitým BANNEM a vyhozením ze skupiny bez náhrady uhrazeného členství s uvedením jména osoby na kanálu youtube apod. Na případné takové chování a jednání člena se nevztahuje § 12 Občanského zákoníku o Ochraně osobních údajů, neboť dojde k porušení Občanského zákoníku dle § 2991 až § 3004 Zák. č.89/2012 Sb. v plném znění uvedených paragrafů. Pevně věříme, že k takovým událostem nedojde, ale je naší povinností Vás o tom informovat. Pokud máte informace a přímé důkazy o takovém zneužívání určitým členem neváhejte nás informovat, za takové skutečnosti podložené věrohodnými důkazy rádi vyplatíme odměnu oznamovateli.

Změny – Provozovatel webu má plné právo kdykoli upravit tyto pravidla. Změna je platná pro uživatele a závazná dnem zvěřejnění na webu MCG. Uživatel je povinný pravidelně se obeznamovat s případnými změnami pravidel. Pokud bude uživatel nakládat se všemi informacemi získaných nejen prostřednictvím webové stránky, ale i telegramu MCG je považována jakákoliv změna v pravidlech za souhlasná ze strany uživatele.

Souhlas s užíváním stránek – Používáním našich stránek vyjadřujete naprostý souhlas s těmito pravidly a obchodními podmínkami a máte za to, že tyhle pravidla jsou pro Vás přijatelná. Pokud se domníváte, že tyhle pravidla pro Vás neakceptovatelné, musíte ihned opustit tuto webstránku MCG.

Kódex aktualizovaný dnem 13.05.2018.

 

©2019 Mike crypto group - první crypto komunitní web v ČR/SK

Vyplňte údaje a přihlašte se

nebo    

Forgot your details?

Create Account